Analiza dokumentacji medycznej, sporządzenie zgłoszenia szkody i reprezentowanie klienta w postępowaniu przedsądowym przed podmiotem leczniczym lub ubezpieczycielem podmiotu leczniczego, reprezentowanie klienta przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, reprezentowanie klienta przed sądem w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie, o rentę, o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość.