Pomoc prawna w odzyskaniu lub uzyskaniu należności na każdym etapie postępowania albo udzielenie ochrony prawnej przed windykacją należności. Warto także zaznaczy, iż w wypadku wydania korzystnego dla klienta orzeczenia sądowego, a także w postępowaniu egzekucyjnym, klient uzyskuje refundację znacznej części kosztów poniesionych z tytułu obsługi prawnej, poprzez zasądzenie lub przyznanie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.