Analiza zawartej z bankiem umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego, sporządzenie reklamacji i reprezentowanie klienta w postępowaniu reklamacyjnym przed bankiem, reprezentowanie klienta przed sądem w sprawie o unieważnienie umowy CHF, dochodzenie od banku zwrotu dokonanych świadczeń (spłaconych rat i kosztów okołokredytowych).