Drobiazgowe i skrupulatne ustalenie stanu faktycznego oraz zapewnienie pełnego uporządkowania stanu prawnego, reprezentowanie klienta przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku w tym połączony ze zniesieniem współwłasności, o zachowek, o odrzucenie spadku w tym przez małoletniego, o uchylenie się od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.