Rozliczenie majątkowe po ustaniu konkubinatu

Rozliczenie majątkowe po ustaniu konkubinatu jest możliwe na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w oparciu o art. 405 Kodeksu cywilnego, chyba że szczególne okoliczności faktyczne sprawy wskazują na istnienie innej podstawy prawnej tych rozliczeń. Istota bezpodstawnego wzbogacenia Dyspozycja art. 405 Kodeksu cywilnego wyznacza trzy podstawowe przesłanki do powstania roszczenia o zwrot wzbogacenia, a mianowicie wymaga się, aby: doszło do wzbogacenia […]