Roszczenie o zachowek

Komu przysługuje zachowek Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Wysokość należnego zachowku Z tytułu zachowku,jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – należą się dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału […]

Termin odrzucenia spadku w imieniu małoletniego

Termin do złożenia przez przedstawicieli ustawowych małoletniego oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się z właściwego, pewnego źródła o tytule swego powołania. Zgoda sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez przedstawicieli ustawowych dziecka jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, dlatego wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. […]