Termin odrzucenia spadku w imieniu małoletniego

Termin do złożenia przez przedstawicieli ustawowych małoletniego oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się z właściwego, pewnego źródła o tytule swego powołania. Zgoda sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez przedstawicieli ustawowych dziecka jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, dlatego wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. […]