Czy można unieważnić kredyt we frankach?

Na nieważność tzw. kredytów frankowych wpływa ustalenie abuzywności poszczególnych postanowień, które odczytywane łącznie powodują stan, w którym umowa nie może nadal wiązać strony w pozostałym zakresie. Czym są klauzule abuzywne? Klauzule abuzywne są to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie, które nie są dla niego wiążące, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco […]