Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego małżonka rozwiedzionego

Świadczenia alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami stanowią kontynuację powstałego przez zawarcie małżeństwa obowiązku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania i trwają mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej. Nałożony na małżonka rozwiedzionego obowiązek alimentacyjny wygasa jednak w razie zawarcia przez uprawnionego do alimentów małżonka nowego małżeństwa. Nadto, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa […]